แล้ว วิสัยทัศน์ - Nanchang Ever Bright Industrial Trade Co., Ltd.
โซลูชั่นบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน:เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและของเสียน้อยลง
vi

วิสัยทัศน์

เชื่อมต่อโลกด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ

mi

ภารกิจ

สร้างมูลค่าให้กับลูกค้า: แพลตฟอร์ม Builda สำหรับพนักงาน มอบคุณค่าสู่สังคม

va

ค่านิยม

จิตวิญญาณของทีม

ซื่อสัตย์

ก้าวหน้าไปตามกาลเวลา

ที่มุ่งเน้นผู้คน