วิสัยทัศน์

vi

วิสัยทัศน์

เชื่อมต่อโลกด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ

mi

หน้าที่

สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า: แพลตฟอร์ม Builda สำหรับพนักงานสร้างคุณค่าให้กับสังคม

va

ค่า

จิตวิญญาณของทีม

ซื่อสัตย์

ล่วงหน้ากับเวลา

คนที่มุ่งเน้น