แล้ว ทีมงาน - Nanchang Ever Bright Industrial Trade Co., Ltd.
โซลูชั่นบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน:เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและของเสียน้อยลง

พบกับทีมงานของเรา

gh (2)

โทรศัพท์: 8618970031656
อีเมล: lily@ebi-china.com

gh (8)

โทรศัพท์: 8618779106612
อีเมล: sale9@ebi-china.com

gh (6)

โทรศัพท์: 8615170062480
อีเมล: sale1@ebi-china.com

gh (1)

โทรศัพท์: 8615814032946
อีเมลl: sale10@ebi-china.com

gh (7)

โทรศัพท์: 8613699568326
อีเมล: sale8@ebi-china.com

gh (4)

โทรศัพท์: 8618172843125
อีเมล: lynn@ebi-china.com

gh (3)

โทรศัพท์: 8615079052016
อีเมล: jiajia@ebi-china.com

gh (5)

โทรศัพท์: 8618770078637
อีเมล: Logistics@ebi-china.com