แล้ว ทัวร์โรงงาน - หนานฉาง Ever Bright Industrial Trade Co., Ltd.
โซลูชั่นบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน:เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและของเสียน้อยลง

วิดีโอสำนักงานของบริษัท

วิดีโอพันธมิตรองค์กร

โรงงานสายการผลิตอัตโนมัติ